Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Som ett antraxbrev med posten : en sammanställning av mjältbrandsfallen i USA hösten 2001.

Som ett antraxbrev med posten : en sammanställning av mjältbrandsfallen i USA hösten 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Melin Lena, Norlander Lena
Ort: Umeå
Sidor: 86
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0492--SE)
Nyckelord Antrax, mjältbrand, terrorism, anthrax
Sammanfattning I de tusentals pulverbrev som sänts till olika mottagare i USA under de senaste åren har det ofta varnats för mjältbrandssmitta men det var först i oktober-november 2001 som smittämnet verkligen sändes per brev. De fem brev som anses ha innehållit smitta orsakade att 22 personer insjuknade i mjältbrand och att många tusen personer exponerades för smittan. Av de 11 personer som drabbats av den ovanliga lungformen av mjältbrand avled fem. Antraxbreven gas även upphov till omfattande kontaminering av de byggnader där breven öppnades och av sorteringsanläggninar där breven passerade samt kontaminering av andra försändelser. Två av lungantraxfallen med dödlig utgång anses ha smittats av sådana korskontaminerade brev. Mjältbrandsbakterien, Bacillus anthracis, har egenskaper som gör den attraktiv som biologiskt stridsmedel, bl.a. bildar den en ytterst stabil sporform, och den har ingått i flera länders offensiva program. Antraxbreven innehöll sporpreparationer som i hög grad liknade de sporer som framställdes inom det amerikanska offensiva programmet (avslutades 1969). Det innebär att preparationen var av optimal partikelstorlek för att spridas via luft och orsaka infektion via lungorna, samt hade hög koncentration och renhet. Sporerna hade specialbehandlats för atyt undvika hopklumpning. Gärningsmannen var i juni 2002 ännu inte identifierad men är enligt FBIs uttalanden med största sannolikhet en forskare med anknytning till ett försvarsinstitut. Han har troligen arbetat med antraxsporer, har god kunskap om smittämnet och är vaccinerad mot sjukdomen.
Abstract The concern about bioterrorism has been apparent in the U.S. for several years. Thousands of letters containing powder and a message warning for anthrax have been documented. It was, however, not until in October-November 2002 that anthrax letters were sent. Five letters have caused disease in 22 persons and thousands have been exposed to the infectious agent. Five persons of the 11 with the rare lungform of anthrax have died. The contagious letters have also caused widespread contamination of the Congress Buildings and several postal buildings. In addition, post sorted at the same time as the anthrax-laden letters have been contaminated. Two of the fatal lung anthrax cases are supposed to have obtained the infection following exposure to such letters. The anthrax bacterium, Bacillus anthracis, has properties which make it attractive as a BW agents, and it has been developed as weapon in several states. It forms highly stable spores and the contents of the contagious letters have been described as spores of weapon grade. Former American weapon researchers have publically stated that the preparation of spores were very similar to the American preparation produced in the BW programme, which ended in 1969. The letters contained spores with an optimal size for aerosol dispersion and infection via the lungs. Moreover, the spores were in high concentration and very pure and they were assessed to have been treated in order to avoid clumpling. The perpetrator was not yet identified in June 2002. He is described by the Federal Police as a scientist who has worked with anthrax in a defence facility, i.e. he has the required knowledge and technical skill for producing anthrax spores of weapon-grade and he is protected to infection by vaccination.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182