Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An agent architecture for an unattended ground sensor network.

An agent architecture for an unattended ground sensor network. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Brännström Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 45
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0500--SE)
Nyckelord agenter, arkitektur, autonomt marksensornät, målföljning, agents, architecture, unattended ground sensor network, tracking
Sammanfattning Den tekniska evolutionen det senaste årtiondet som resulterat i nya, små och billiga sensorer har möjliggjort utveckling av autonoma marksensornät. Pusselbiten som saknas är en arkitektur som gör det möjligt för autonom detektion, spårning och klassning av objekt i det bevakade området samtidigt som nyttjande av sensorer och kommunikation minimeras. En arkitektur för ett autonomt marksensornät med mobila spåragenter som förflyttar sig i nätverket alltefter som de spårade objekten rör sig, har utvecklats och implementerats. Transport av sensordata, datafusion och strömsparfunktioner hanteras också av agenter. Simulerade sensorer genererar sensordata utifrån objekt i simuleringsmiljön. För att stödja flera olika sensortyper har ett generellt abstraktionslager med osäkerhetsytor och sensormodeller skapats. Resultatet är ett generellt och robust autonomt marksensornät som kan upptäcka och spåra flera objekt samtidigt som nätet skalar upp när man ökar antalet sensorer och beräkningsnoder.
Abstract The technical evolution the last decade with the outcome of new small sensors has enabled the development of unattended ground sensor networks. The missing part is an architecture that enables autonomous detection, tracking and classification of targets in the covered area while minimizing communication and sensor usage. A sensor network architecture, with mobile track agents that moves through the network as the tracked target moves, has been developed and implemented. Dispatching of sensor data, fusion and power management are also handled by the agents. Simulated sensors produce the sensor data from targets in the simulation environment. To support different sensor types to be connected, a general abstraction level of uncertainty areas and sensor models has been introduced. The result is a general, robust sensor network system that can detect and track multiple targets and scales well when increasing the number of sensors and computational nodes in the network.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182