Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Felhantring med operatörsanpassat funktionsövervakningssystem.

Felhantring med operatörsanpassat funktionsövervakningssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Castor Martin, Magnusson Staffan
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0503--SE)
Nyckelord MSI, funktionsövervakningssystem, adaptivitet, automation, human factors, fault identification, adaptive interfaces, automation
Sammanfattning I rapporten beskrivs en experimentell studie av operatörers hantering av felsituationer med stöd av två funktionsövervakningssystem, som genomförts i SAAB Avionics simulator T3Sim. De system som studerats är dagens FÖ-system i flygplan JAS 39 jämfört med ett alternativt förslag, men slutsatserna kring hur ett funktionsövervakningssystem skall förmedla varningar är generella för alla plattformar. Felhanteringen med hjälp av det alternativa funktionsövervakningssystemet var 20-95% snabbare än felhanteringen med dagens system. Detta innebar i medeltal ca 20 sekunders kortare tid för felhantering, med störst effekt vid komplexa felbilder. I rapporten skissas också hur bl.a. funktionsövervakningssystem skulle kunna göras adaptiva gentemot både situationen och operatörers psykofysiologiska status för att ge operatörerna "smarta system" som anpassar sig efter operatörernas behov.
Abstract In the report an experimental study of operators fault management with the help of two fault identification systems is described. The study was conducted in SAAB Avionics flight simulator T3Sim. The two systems studied were the current fault identification system in the JAS 3p Gripen aircraft and one alternative system. The study was conducted in an aviation setting, but the conclusions and design suggestions are valid for fault identification systems in all types of platforms. Fault management with help of the alternative system was 20-95% faster than fault management with the current system. In average this resulted in approx. 20 seconds shorter time for fault management, with most evident effects in complex fault situations. In the report a future adaptive fault identification system is sketched. This system would be adaptive with regard to both the psycho-physiological status of the operator and the situation, thus giving the operators a "smart system" which adapt to their needs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182