Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI i fält - Expertstöd vid akut krishantering - Workshop 2002.

FOI i fält - Expertstöd vid akut krishantering - Workshop 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Backström Björn, Broberg Wulff Maria, Eriksson Anders E
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0506--SE)
Nyckelord FOI i fält, akut krishantering, specialist stöd, workshop, fältstöd, fieldwork, crisis management, specialist support, workshop
Sammanfattning Under januari 2002 genomfördes en workshop inom det strategiska projektet "FOI i fält. I denna rapport sammanfattas resultatet av denna workshop, "FOI expertstöd vid akut krishantering - behov och möjligheter". Rapporten innehåller följande delar: en sammanställning av de aktiviteter som genomfördes under workshopen samt en strukturering och analys av underlaget som togs fram. I analysen av de behov som framfördes av workshopens deltagare har följande sex sakområden identifierats: Konflikters karaktär, NBC, Ledning i kris, Ansvar och samverkan, Miljöhot och Lessons learned. Dessa sakområden har "kompetenskaraktär", d.v.s. ligger väl i linje med FOIs inriktning. Inom några sakområden finns det kunskap om på institutet, inom andra behöver den utvecklas och samordnas. Inom sakområdet Konflikters karaktär har vi konstaterat en blind fläck inom delområdet Konfliktpsykologi. Områdets stora och sannolikt växande betydelse talar för att FOI behöver stärka sin kompetens och säkra förmågan att förstå framtida konflikter även utifrån konfliktpsykologiska aspekter. FOI bör göra detta under fullt beaktande av den kompetens, som finns spridd inom UoH och på FHS.
Abstract A workshop was arranged in January 2002 as part of the strategic project "FOI in the Field". This report summarizes the results of this workshop - "FOI specialist support for Crisis Management - Demand and Opportunities". The report contains the following parts: a summary of the activities carried out at the workshop. In the analysis of what forms support in crisis management situations could take, the following six areas have been identified: The Character of Conflicts, NBC, Command and Control, Responsibility and Cooperation, Environmental threats, and Lessons learned. These areas are all related to competencies in line with FOI efforts. Some of them have been studied before at FOI, others not. Within The Character of Conflicts area a blind spot has been detected in the subarea of Conflict Psychology. The great and probably increasing importance of this subarea indicates that FOI needs to strengthen its ability to understand conflicts also from the perspective of their psychology. In doing this FOI should be fully aware of and effectively exploit the competencies existing at various universities and at the National Defence College.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182