Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöanpassade övningsämnen för RAID och AP2C.

Miljöanpassade övningsämnen för RAID och AP2C. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wästerby Pär, Karlsson Edvard
Ort: Umeå
Sidor: 51
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0507--SE)
Nyckelord Indikering, övningsämne, RAID, AP2C, ytprovtagning
Sammanfattning I rapporten presenteras förslag på miljöanpassade övningsämnen för RAID och AP2C. Övningsämnena ska vid indikering simulera kemiska stridsmedel och är framtagna för Räddningsverkets utbildningsändamål. Rekommendationerna i rapporten syftar till att minimera riskerna för människor och miljö. Övningsämnena som föreslås för RAID är etyllaktat, metylsalicylat och 2-etylhexyllaktat. Ett övningsbibliotek som skapats för RAID gör att de föreslagna övningsämnena indikeras som sarin (TGB), senapsgas(THD) och VX (TVX). Bokstaven T står för "training" (övning), vilket visar att larmet inte är skarpt. Övningsämnen för indikering av VX med avstrykningsprovtagare och AP2C föreslås också i rapporten. Vid simulering av små mängder VX kan 2 % tributylfosfat i övningsämne grön användas. För att simulera höga koncentrationer VX kan 6 % tributylfosfat och 1,5 % dimetylsulfoxid användas. Alla övningsämnen har testats på indikeringspapper 105.
Abstract The report suggests ecofriendly compounds for detection by RAID and AP2C to the Swedish Rescue Services Agency. The suggested training agents will be detected as chemical warfare agents (CWA) by the instruments. The recommendations made in the report are to minimize personal and environmental hazard during education purposes in CWA detection. The training agents for RAID are detected as sarin (TGB), mustard gas (THD) and VX (TVX). Another VX simulant is suggested for detecting VX droplets on surfaces by AP2C. All the training agents were tested on detection paper 105.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182