Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Wavelength band selection method for multispectral target detection.

Wavelength band selection method for multispectral target detection. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlholm Jörgen, Renhorn Ingmar
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0508--SE)
Nyckelord våglängdsband, multispektrala sensorer, wavelength bands, multispectral sensors
Sammanfattning En metodik för val av våglängdsband för multispektrala sensorer utgående från hyperspektrala referensdata presenteras. Detektionsteori används för att härleda en kriteriefunktion som minimeras av en uppsättning spektralband optimala med avseende på detektionsprestanda vid diskriminering mellan små mål och klotter vars spektrala fördelningar är kända. Metoden kan användas exempelvis vid utformning av sensorer för IRST eller elektrooptisk robotskottsvarning, för vilka låg falsklarms- och hög detektionssannolikhet krävs vid detektion av små mål i klotterbakgrunder, men där kravet på hög bildtakt omöjliggör användning av hyperspektrala sensorer.
Abstract A framework is proposed for selection of wavelength bands for multispectral sensors using hyperspectral reference data. Using results from detection theory we derive a cost function that is minimised by a set of spectral bands optimal in terms of detection performance for discrimination between a class of small rare targets and clutter with known spectral distributions. The method may be used, e.g., in the design of IRST and electro-optical missile warning sensors, where low false-alarm rate and high detection probability for detection of small targets against a clutter background are of critical importance, but the required high frame-rate prevents the use of hyperspectral sensors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182