Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Conservative difference formulations, energy estimates and artificial dissipation.

Conservative difference formulations, energy estimates and artificial dissipation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson A, Nordström J
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0509--SE)
Nyckelord Artificiell dissipation, energiuppskattning, konservativ formulering, artificial dissipation, energy estimate, conservative formulation
Sammanfattning En artificiell dissipation för linjära och icke-linjära hyperboliska Cauchy-problem bestäms så att en energiuppskattning erhålls trots en konservativ formulering av problemen. Differentialekvationerna löses med andra-, fjärde- och sjätte ordningens differensoperatorer, som alla satisfierar "summation-by-parts" egenskaper. Dissipationstermerna bestäms så att noggrannhetsordningen inte påverkas.
Abstract An artificial dissipation term for linear and nonlinear hyperbolic Cauchy problems is determined such that we obtain an energy estimate despite a conservative formulation of the problems. The differential equations are solved using second, fourth and sixth order accurate difference operators, which all satisfy summation-by-parts properties. The dissipation terms are computed such that there is no loss of accuracy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182