Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI MoM Ett momentmetodbaserat datorprogram för elektromagnetiska beräkningar.

FOI MoM Ett momentmetodbaserat datorprogram för elektromagnetiska beräkningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pohl Anna, Boman Tomas
Ort: Linköping
Sidor: 14
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0510--SE)
Nyckelord momentmetoden, elektromagnetiska beräkningar, method of moments, electromagnetic computations
Sammanfattning Ett program för elektromagnetiska beräkningar har utvecklats vid FOI. Detta program kallas FOIMoM och grundar sig på momentmetoden. Det löser den elektriska fältintegralekvationen för metalliska ytor i vacuum. Vid FOI finns redan liknande program t.ex. FEKO, som är ett kommersiellt program, men där det inte finns tillgängliga källkoder. FOIMoM har utvecklats av en mängd olika anledningar: för att öka kompetensen, för att få full kontroll över olika lösningsalgoritmer och för att senare kunna implementera nya funktioner.
Abstract A programme for electromagnetic computations has been developed at FOI. This programme is called FOIMoM and is based on the method of moments. It solves the electric field integral equation for perfect electric conductors in vacuum. There are already similar programmes available at FOI, for example FEKO which is a commercial programme, but the source code is not available. FOIMoM has been developed for a number of reasons: in order to increase the competence, in order to gain control of different algorithms, and in order to be able to introduce new functionality at a later stage.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182