Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bakteriella biosensorer och kemisk detektion, lägesrapport.

Bakteriella biosensorer och kemisk detektion, lägesrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sarholm Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0511--SE)
Nyckelord Bakteriella biosensorer, kemisk detektion av explosivämnen, landmindetektion, bacterial biosensors, chemical detection of explosives, mine detection
Sammanfattning Rapporten redovisar genomfört arbete under första halvåret 2002 i projektet Landminsystem. Teoretisk bakgrund beskrivs för användningen av Bakteriella biosensorer för detektion av mineringar. Det arbete som genomförts samt de resultat som hittills uppnåtts redovisas. Arbetet med att utveckla upparbetnings- och analysmetoder för luft- och jordprov redovisas liksom pågående arbeten med nedbrytningsbara energetiska salter och polymerer. En vetenskaplig artikel "Response Mechanisms of Thermoionic Detectors with Enhanced Nitrogen Selectivity" publicerad i tidskriften Analytical Chemistry 2001, 73 5698-5703 finns bifogad i Bilaga 1. Den beskrivna gaskromatografidetektorn används inom minprojekten för att detektera nitroaromater i jord- och luftmatriser.
Abstract This progress report describes works that have been done during January to June 2002. Description of theoretical background for use of Bacterial Biosensors for detection of mined areas. Work and results carried out during the period are described. Work with development of analytical methods for soil and air samples and also development of more sensitive analytical methods are in progress. Appendix 1: "Response Mechanisms of Thermoionic Detectors with Enhanced Nitrogen Selectivity" published in Journal of analytical Chemistry 2001, 73 5698-5703.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182