Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aspekter på användarvänlighet hos ett datorprogram, avsett som forskningsprototyp med tillämpning på SubTrack, en simulator för ubåtsföljning.

Aspekter på användarvänlighet hos ett datorprogram, avsett som forskningsprototyp med tillämpning på SubTrack, en simulator för ubåtsföljning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Olausson John
Ort: Stockholm
Sidor: 90
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0512--SE)
Nyckelord Användarvänlighet, användbarhet, människa-datorinteraktion, MDI, gränssnitt, prototyp, usability, human-computer interaction, HCI, interface, prototype
Sammanfattning Rapporten kommer att behandla användarvänligheten hos en interaktiv, datorbaserad forskningsprototyp, tillämpad på ubåtsföljningsprogrammet SubTrack. Arbetet resulterar i ett designförslag för en användarvänlig version av SubTrack, anpassad för en användarroll: demonstratörens. En förbättrad gränssnittsdesign föreslås för demonstratören genom omstrukturering av gränssnittets komponenter. Endast få tillägg till programmets funktionalitet föreslås. Den tid som demonstratören har att sätta sig in i programmet är begränsad och hon måste klara sig utan hjälp, då demonstrationen ofta sker utanför den normala arbetsplatsen. Användarvänligheten behöver utvecklas så att användaren enkelt kan utföra sina uppgifter, med ett minimum av handgrepp. Rapporten innehåller en beskrivning av det befintliga SubTrack och den miljö där programmet har vuxit fram. En kartläggning har gjorts av de brister som finns för en demonstratörs interaktion, och ett förslag till förändringar för en utvecklad version av SubTrack ges. Rapporten avses främst att användas som ett designförslag för SubTracks användargränssnitt, vid en eventuell vidareutveckling. Rapporten skall dock även kunna användas som ett exempel på användarvänlig design vid utveckling av liknande prototyper, främst inom FOIs avdelning för Ledningssystem.
Abstract This report will discuss usability factors concerning an interactive computer-based prototype, applied to the submarine-tracking program SubTrack. The report results in a design proposition for a more user friendly SubTrack, suited for one actor, the demonstrator. A design proposition is made for SubTrack´s new interface design. Proposed changes are mainly a reorganization of the interface components. Only a few additional functions are suggested as an addition to the program. The time for the demonstrator to learn the program is limited and she often has to manage on her own, though the demonstration often takes place outside the ordinary premises. The usability needs to be improved so that the user is able to solve her tasks easily, with a minimum of actions. The report contains a description of the present SubTrack and of the environment where SubTrack has been developed. An identification of the unfulfilled requirements of the demonstrator, and a design proposal for a developed version of SubTrack is given. The use of the report is mainly as a design proposal for SubTracks user-interface, in case of a development. This report may also be used as a support when developing interfaces for similar prototypes, mainly within FOIs division Command and Control Systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182