Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vågutbredningsanalyser elektrooptiska system. En förstudie.

Vågutbredningsanalyser elektrooptiska system. En förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson K Ove S, Hågård Arne, Karlsson Edvard, Persson Rolf
Ort: Linköping
Sidor: 79
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0513--SE)
Nyckelord atmosfär, transmission, aerosol, turbulens, brytningsindex, lidar, atmospheric transmission, aerosol, turbulence, refractive index, lidar, laser
Sammanfattning Rapporten presenterar en förstudie av vågutbredningsanalys för elektrooptiska vågor som en del av FoT-projektet Vågutbredningsanays för radio, radar och elektrooptiska system. Syftet med studien är att uppdatera kunskaperna och kartlägga metoderna för vågutbredningsanalys för speciellt marina miljöer. Tidigare har analys för radio/radar vågutbredning rapporterats, se Karlsson m. fl. [2001]. Kunskap om vågutbredningen tillsammans med kunskap om den egna enhetens (fartygets) emissioner (signatur) kan ge information om fartygets utsatthet för upptäckt. Med tillräcklig beräkningskraft och lämpliga metoder kan även sannolikheten för att ett fartygshot skall ha framgång uppskattas, exempelvis avseende inkommande IR-missiler. Kunskapen om när den egna enheten kan förväntas vara upptäckt eller inom aktionsradien för vissa hotsystem inom elektrooptiska våglängdsområdet kompletterar tidigare beslutstödsfunktioner för radar/radio av typen LBM. Rapporten rekommenderar fortsatta studier av modeller och beskrivningar av atmosfärstransmission, aerosoler, medelbrytningsindex, turbulensparametrar och meteorologiska bulkmodeller samt metoder för att mäta nödvändiga parametrar. Vidare rekommenderas studier av metoder för att bestämma prestanda hos elektrooptiska system.
Abstract Methods to analyse wave propagations of electro optical waves are reviewed as a part of a defence research project within the C4ISR and the Electronic Warfare area Wave propagation analysis of radio, radar and electro optical waves. The purpose of the study is to update the knowledge and methods to analyse wavepropagation, especially for the Navy environment. Earlier the wave propagation for radio and radar has been studied [Karlsson et al. 2001]. Information about wave propagation together with knowledge about the emission (signatures) of the ship is useful when the risk of threat exposure should be settled. With proper methods and numerical capacity the likelihood for a threat to have success can be estimated. Information about coordinates of the area within which the own unit may be discovered by enemy sensors or the threat etc. is valuable information in decision support systems. Recommendation to continue the study of models and methods of describing atmospheric transmission, aerosols, average refractive index, and turbulence parameters are made. Also the report recommends further studies of performance models of electrooptical systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182