Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport - Strategiskt kompetensutvecklingsprojekt - Gradient- och matrismaterial.

Slutrapport - Strategiskt kompetensutvecklingsprojekt - Gradient- och matrismaterial. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Oskarsson Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0514--SE)
Nyckelord SPS, gradient material, matrismaterial, aluminiumoxid, Al2O3, SiC-whiskers, titanborid, TiB2, SPS, gradient materials, matrix materials, alumina, Al2O3, SiC-whiskers, titanium, Ti, titaniumdiboride, TiB2
Sammanfattning Denna slutrapport redogör för syftet med att genomföra, vad som åstadkommits samt framtid för internfinansierat kompetensutvecklingsprojekt "Gradient- och matrismaterial".
Abstract This final report describes the purpose to perform, what has been achieved and the future for the internal financed strategic competence project - Gradient and matrix materials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182