Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A direct target localization method for AASR - principles and implementation.

A direct target localization method for AASR - principles and implementation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Herberthson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0515--SE)
Nyckelord distribuerat radarmätverk, associering, målpositionering, symmetrier, lågdimensionella tillståndsrum, distributed radar network, association, target positioning, symmetries, low-dimensional state spaces
Sammanfattning Rapporten behandlar en metod för att snabbt associera och positionera mål i ett radarsystem a la AASR - Associativ apertursyntesradar. AASR består av ett ytdistribuerat nätverk av radarstationer där radarstationerna dels verkar monostatiskt och dels bistatiskt. Stationerna antas inte ha någon vinkelupplösningsförmåga, vilket innebär att tillgänglig information om mål är avstånd (monostatiskt eller bistatiskt) samt motsvarande dopplerinformation. Problemet att korrekt para data från en sensor med data från en annan sensor, där data skall paras om de härrör från samma mål, kallas associeringsproblemet. I denna rapport redovisas en sådan metod för snabb associering, och vi diskuterar också vissa implementeringsaspekter.
Abstract This report considers a method for fast association and positioning of targets in radar system like AASR - Associative Aperture Synthesis Radar. AASR consists of a network of distributed radar stations where the stations are used in both monostatic and bistatic modes. The stations are not assumed to have any angular resolution, which means that the sensor information is range (both monostatic and bistatic) and the corresponding doppler information. The problem of correctly matching data from one sensor with data from another sensor, where data should be matched if they stem from the same target, is called the association problem. In this report we describe one such method for fast association and we also discuss some aspects of the implementation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182