Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ACSL Model Adaption to HLA.

ACSL Model Adaption to HLA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Torbjörn, Appleby Niclas, Carlsson Patrik, Mattias Verona
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0516--SE)
Nyckelord ACSL, HLA, distribuerad simulering, distributed simulations
Sammanfattning Huvudaktiviteten inom projektet Teknisk Hotsystemanalys innefattar modellering och simulering av robotar, mål och telekrigmotmedel. Att modellera en komplett och detaljerad mål-robotmodell kan dock vara väldigt tidskrävande. Det är därför av stort intresse att kunna inkludera simuleringsmodeller utvecklade av andra parter. Detta kan göras via ett gemensamt gränssnitt, vilket gör simuleringsmodellema till delar av en distribuerad simulering. Denna rapport beskriver möjligheterna att anpassa ACSL-modeller till HLA-standarden för distribuerad simulering. Det underliggande arbetet är utvecklingen av en miljö som kopplar samman en ACSL-målmodell och en ACSL-robotmodell via ett RTI (runtime infrastructure). Rapporten visar att en HLA-anpassning av ACSL-modeller är möjlig. Men att exekvera HLA-simuleringar innehållande ACSL-modeller påverkar prestandan jämfört med att köra målet och roboten i samma ACSL-modell. Rapporten visar att den distribuerade simuleringen är avsevärt långsammare.
Abstract The main activities within the project Technical Threat Systems Analysis at Swedish Defence Research Institute, FOI, include modelling and simulation of missiles, targets and electronic warfare countermeasures. Developing a complete and detailed target-missile simulation scenario may be very time consuming, and it is therefore of great interest to be able to include simulation models developed by other parties. This can be done through a common interface, making the simulation models parts of a distributed simulation. This report describes the possibilities of adapting ACSL models into the HLA standard for distributed simulation. The underlying work is the development of an environment that connects an ACSL missile model and an ACSL target model via a runtime infrastructure, RTI. The report shows that an HLA adaptation of ACSL models is possible. However, running HLA simulations containing the ACSL models have influences on the performance, in comparison to the case of having the target and missile in the same ACSL model. The report shows that the prior case is considerably slower than the latter.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182