Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kalibrering i LORA.

Kalibrering i LORA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0517--SE)
Nyckelord SAR, GMTI, kalibrering, calibration
Sammanfattning LORA är ett ultra bredbandigt radarsystem med gruppantenn. När LORA används för markmål alstrar det syntetiska apertur radar bilder med hög upplösning samtidigt som det kan detektera rörliga markmål. I ett system som LORA ställs mycket höga krav på kalibrering. I denna rapport undersöker vi hur väl systemet måste kalibreras. Vi delar in systemet i två delar, internkalibrering och externkalibrering. I systemet finns en intern kalibreringskanal, komponenter som infattas av denna signal kallas interna medan de andra kallas externa. För intern kalibreringen gäller det att bestämma systemets stabilitet, vilket avgör hur ofta systemet måste kalibreras. För extern kalibrering skall de externa komponenternas överföringsfunktion bestämmas. För de externa komponenterna krävs att de är stabila.
Abstract LORA is an ultra-wideband radar system with an array antenna. On ground targets the system produces high resolution synthetic aperture radar images and detect ground moving targets. A system like LORA has high demand on calibration. In this report we investigate the level of accuracy in the calibration. The system is divided in two categories one part for internal calibration and the other part of external calibration. In the radar system there is a calibration signal. If the components are incorporated in the calibration signal the components are internal, otherwise they are external. The internal calibration is dependent on system stability. The stability decides how often the system should be calibrated. For external calibration the transfer function of the external components is measured. The external components have to be stable.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182