Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High speed combustion: Computational fluid dynamics modeling and experimental diagnostics.

High speed combustion: Computational fluid dynamics modeling and experimental diagnostics. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fureby Christer, Carlsson Torgny, Kupiainen Marco
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0520--SE)
Nyckelord CFD, turbulens, höghastighetsförbränning, beröringsfria mätmetoder, interferometri, LIF, Raman-spridning, CARS, CFD, turbulence, high speed combustion, non-intrusive measurement, sclieren, interferometry, LIF, Raman-scattering, CARS
Sammanfattning För att möta kraven på högre hastigheter, större räckvidder och utökade operationsområden, ställs allt större krav på nutida och framtida framdrivningssystem att producera mer effekt under allt kortare tid från allt mindre och mer kompakta förbränningssystem. För utveckling av framdrivningssystem är det därför av avgörande betydelse att erhålla maximal förbränningseffektivitet med stabil funktion, att förbättra systemens säkerhet, att kunna minimera förbränningsinducerade instabiliteter och att kunna uppfylla miljöbegränsningar. En grundläggande förståelse av strömningsmekanik tillsammans med de termodynamiska och kemiska processer som ingår i förbränningen blir följaktligen en nödvändig bas för att kunna konstruera, handhava, underhålla och anskaffa effektiva och tillförlitliga framdrivningssystem. I denna rapport ges de fysikaliska och numeriska grunderna för (CFD) modellering av reaktiv förbränning och en beskrivning av beröringsfria mätmetoder för förbränningsdiagnostik som kan användas för att förstå och utveckla bästa möjliga framdrivningssystem. Rapportens främsta syfte är att tjäna som en solid grund för fortsatt arbete inom projektet "Höghastighetsförbränning".
Abstract Today´s propulsion systems are required to produce a larger and more rapid release of energy from smaller and more compact combustors, to cope with the demand for increased speed and range, and a wider operational envelope. For current and future propulsion systems it is therefor important to obtain maximum combustion efficiency and stable operation, to increase the safety, to minimize combustion induced instabilities and to comply with the environmental constraints. Consequently, a thorough understanding of the basic fluid dynamic, thermodynamic and chemical processes involved in combustion becomes a necessity for the construction, operation, maintenance and procurement of efficient and reliable propulsion systems. The following report treats the physical and numerical background for Computational Fluid Dynamic (CFD) modeling of reactive flows and gives a review of non-intrusive experimental techniques for combustion diagnostics that may be used to understand and develop the best operating propulsion system. The main purpose of the report is to give a solid foundation for the continuation of the work in the project "High Speed Combustion."

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182