Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Differential geometric aspects of optimal control

Differential geometric aspects of optimal control Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Norberg Vooren Carina
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0521--SE)
Nyckelord Optimal styrning, differential geometri, optimal control, differential geometry
Sammanfattning Detta examensarbete är gjort inom projektet Optimering av Robotprestanda vid avdelningen för Autonoma System, FOI. Ökade krav på robotar innebär större behov av mer sofistikerade styrmetoder. Därmed är optimering och differentialgeometri av stort intresse. Teorin för optimal styrning har en underliggande differentialgeometrisk struktur vilken undersöks i detta examensarbete.
Abstract This master thesis has been done within the Optimization of Missile Performance Project at the department of Autonomous Systems at FOI. Increasing demands on missiles call for more sophisticated control methods. In this context optimization and differential geometry are of great interest. The theory of optimal control has an underlying differential geometric structure which is explored in the present thesis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182