Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil ledning som ett kunskaps- och forskningsfält - Ett seminarium mellan FOI, ÖCB och inbjudna forskare den 8:e maj 2002.

Civil ledning som ett kunskaps- och forskningsfält - Ett seminarium mellan FOI, ÖCB och inbjudna forskare den 8:e maj 2002. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kaiser Magnus, Larsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0523--SE)
Nyckelord kunskaps- och forskningsfält, former för forskning, vetenskaplig inriktning och, studieområde, krishantering, field of research, preconditions for research, Scientific Direction, Areas of Study, govemance, försvarsanalys
Sammanfattning Denna rapport är en sammanställning av de diskussioner som fördes under ett seminarium om civil ledning som kunskaps- och forskningsfält. Inbjudna till seminariet var en rad forskare från universitetet i Sverige. Under seminariet diskuterades forskningens förutsättningar inom området, liksom dess framtida vetenskapliga och ämnesmässiga inriktning. Det finns idag inget etablerat kunskaps- och forskningsafält kring civil ledning. Förutsättningar kan skapas att utveckla området till ett forskningsfält. Forskningen bör utgå ifrån en institutionell och systemmässig ansats där en bred syn på styrning anläggs. Med denna utgångspunkt, tillsammans med de förändringar som idag sker med upprättandet av ett nytt nationellt krishanteringssystem och med en bredare säkerhetssyn, skisseras några förslag för framtida forskning.
Abstract This report summarizes discussions held at a seminar on the relevance and possibility of creating a field of research including civil defence command and control. The discussion focused on the research conditions as well as on the scientific direction and future area of research. There is today not yet a definied field of research including civil defence command and control. It is relevant and possible to create such a field in the future. The research should be built upon an institutional framework including a diversifies view on steering and command and control. From this point of view and from the point of view of a new national system of crises management and a broader perspective on security, future research are suggested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182