Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Science and Technology in support of European Security.

Science and Technology in support of European Security. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dahlman Ola
Ort: Stockholm
Sidor: 144
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0533--SE)
Nyckelord teknik, vetenskap, europeisk säkerhet, icke-spridning av, massförstörelsevapen, terrorism, Science and Technology, European Security, Non-proliferation of, Weapons Mass destruction, Vulnerability of Modern, Societies, Försvarsanalys
Sammanfattning Hur kan vetenskap och teknik på ett avgörande sätt bidra till internationellt förtroende, öka förutsättningarna för nedrustning och rustningskontroll samt hjälpa oss hantera nya, icke-militära hot mot vårt samhälle. Sveriges utrikesminister Anna Lindh bjöd in ett fyrtiotal internationella experter att diskutera dessa frågor under en workshop om vetenskap och teknologi till stöd för europeisk säkerhet som hölls i Stockholm den 24-26 april 2002. Denna rapport redovisar resultaten från denna workshop och innehåller de föredrag som presenterades och en sammanfattning av diskussionerna.
Abstract How can science and technology make a difference when it comes to confidence building, arms control and non-military threats to our societies? The minister of Foreign Affairs of Sweden, Anna Lindh, invited senior level indiviuals from security policy and research institutions in Europe, Canada, Russia and the United States to address this issue during a Workshop on Science and Technology in Support of European Security that was held from 24-26 April 2002 in Stockholm. This publication is the result of the Workshop, and includes the papers presented as well as a Rapporteur´s Report of the proceedings. This Workshop is an important step in the process of applying science and technology to enhance security in our society.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182