Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multisensormålsökare. Generering av simulerade IR- och radardata från terrängmodell.

Multisensormålsökare. Generering av simulerade IR- och radardata från terrängmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlsson Leif, Gustafsson Magnus, Hermansson Patrik, Karlsson Mikael, Karlsson Nils, Lauberts Andris, Näsström Fredrik, Wilow Mathias
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0540--SE)
Nyckelord datafusion, klassficering, IR, radar, classification
Sammanfattning I projektet MUMS (MUltiMålSökare) studeras datafusion mellan IR- och radarsensorer som flyger an mot ett stridsfordon. För att kunna klassificera fordonen krävs information om deras karaktäristiska IR- och radarsignaturer. Denna studie beskriver datagenerering som utförts för att skapa en databas för kommande klassificeringsarbete. En simulerad multisensormålsökare flyger på 300 m höjd mot 6 olika stridsfordon. Sensordata har samlats in från 17 olika avstånd till målet, 8 km till 500 m, där målet är observerat i alla aspektvinklar i steg om 5° hela varvet runt. IR-scenarierna simulerades med programmet SensorVision, där modeller av stridsfordon med IR-textur är placerade i en terrängmodell. Synfältet omfattar 5°x5° med upplösningen 0.17 mrad per pixel. Våglängdsbandet är 8-9 mikrometer. Radarscenarierna simulerades genom att först beräkna avståndsprofiler från högupplösta CAD-modeller på Ku-bandet (16 GHz). Till dessa profiler har adderats klotter från simulerat gräs. Avståndsprofilerna är beräknade för en upplösning av 1 dm i 4 polarisationer. Målen finns även frilagda från terrängmodellen som referens. Rapporten beskriver även IR-särdrag för målen vilka ligger till grund för kommande klassificering i IR.
Abstract The project MUMS ("MUltiMålSökare") involves a study of fusing simulated data from IR and radar aiming at ground-based targets. To classify these targets we need information about characteristic IR and radar signatures. This report describes data generation to create a database for the planned classification. Data has been collected from target models placed in a simulated terrain. Six different targets have been observed from a simulated multisensor platform flying at a constant altitude of 300 m. The observation ranges vary between 8 km and 500 m in 17 equal log steps, with targets showing 72 different aspect angles through 360 degrees. One part of the database contains IR scenarios with IR models of combat vehicles situated in a terrain model. The IR-scenario is simulated using the program SensorVision for the 8-9 micrometer band. The field of view is 5°x5° with a resolution of 0.17 mrad per pixel. A separate sequence of "reference" images contains targets only. The other part of the database contains radar data for the same scenarios. The radar scenario is simulated by first computing the range profiles for high-resolved CAD models in the Ku band (16 GHz) at a resolution of 1 dm in 4 polarisations. In a second step these profiles are degraded by clutter from simulated grass. In addition, IR data have been studied with emphasis to extract distance-independent features.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182