Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High voltage transmission line transformer.

High voltage transmission line transformer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindblom Adam
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0541--SE)
Nyckelord Transmissionsledningstransformator, koaxialkabel, högspänning, transmission line transformer, coaxial cable, high voltage
Sammanfattning Ett sätt att erhålla högspänning är att använda en transformator. I denna projektrapport beskrivs konstruktionen av en transmissionsledningstransformator baserad på en högspänningskabel. Denna transformator har sedan använd i FOIs högspänningssystem TTHPM. Experimentella resultat och simulering med ekvivalenta elektriska kretsar presenteras. Uppmätta insignaler och utsignaler analyseras med hjälp av parametriska modeller och från dessa presenteras stegsvar och Bode diagram. En transformator baserad på koaxialkabel fungerar i princip på samma sätt som en vanlig transformator. Insignalen kan förändras till önskvärd utsignal genom att använda en upp- eller nertransformering. I denna konstruktion används en högspänningskabel med ett resistivt skikt på innerledaren och det yttre plastlagret. Tester har visat att transformatorn har hög kopplingsfaktor trots att den använder luftkärna. Den lämpar sig väl för användningsområde där låg vikt prioriteras dessutom är konstruktionen relativt enkel att genomföra till låg kostnad.
Abstract One way to achieve high voltage is to use a step-up transformer. This report describes the design and the construction of a transmission line transformer using a high voltage cable for usage in the high voltage system TTHPM at FOI. Experimental results and equivalent electric circuit simulation models are presented. The measured input and output signals are analysed with parametric models giving the possibility to calculate step responses and Bode plots. A transmission line transformer works in the same way as an ordinary transformer. The input is transformed to the desired output using a step up or a step down configuration. The configuration described here uses a cable designed to withstand high voltage stress, the cable has a semi-conducting layer covering the inner copper wires and the outer plastic shielding. The design has proven to have a high coupling factor even though it uses an air core. This type of transformer is useful in applications where weight is an important factor, another advantage is the simple design and that it can be made to a low cost.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182