Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Insatsplan för olycka med svaveldioxid i Umeå : ett typexempel på insatsplan för stor kemikalieolycka.

Insatsplan för olycka med svaveldioxid i Umeå : ett typexempel på insatsplan för stor kemikalieolycka. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eriksson Håkan, Östlund Henrik
Ort: Umeå
Sidor: 45
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0542--SE)
Nyckelord Insatsplan, kemikalieolycka, planering, räddningstjänst, giftig tryckkondenserad gas, svaveldioxid, emergency response plan, chemical accident, planning, rescue service, toxic pressure condensed gas, sulphur dioxide
Sammanfattning Stora olyckor med kemikalier är relativt ovanliga, vilket har tillföljd att räddningstjänstens erfarenheter från dylika olyckor är begränsade. en genomarbetad plan kan bli det beslutsstöd för kemikalieolyckor som ersätter erfarenheter räddningstjänsten normalt har från mer frekventa olyckor - exempelvis bränder och trafikolyckor. Föreliggande dokument är avsett att tjäna som stöd för landets räddningstjänster vid insatsplanering för stora kemikalieolyckor. Inledningsvis ges en bakgrund till varför insatsplaneringen bör genomföras. Huvuddelen av dokumentet består av ett exempel på en insatsplan för transportolycka med svaveldioxid på genomfartslederna i Umeå. Egentligen täcker ordet "insatsstöd" bättre vad dokumentet handlar om. Exemplet är mer utvecklat än vad som traditionellt menas med en insatsplan och innehåller en bred information som utgör ett värdefullt stöd för räddningstjänsten i en akut situation. Exemplet kan i valda delar eller i sin helhet tjäna som grund för andra kommuners planering.
Abstract Major accidents involving chemicals are relatively rare. Rescue Services thus lanck experience in such accidents, which they normally have from more more frequent incidents such as fires and traffic accidents. A thorough and detailed preparedness plan - to support decision-making in such emergencies - can partially substitute for this lack of experience. This document is intended to support Resucue Services when planning for major chemical accidents. It begins by arguing the merits of thorough preparedness planning. The main part of the document is an example of a plan developed for the Rescue Services in Umeå, on how to deal with a transport accident involving the release of sulphur dioxide on one of the main roads through the city. This example can, in chosen parts or in whole, serve as a starting-point for other planning programs with the Rescue Services in Swedish.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182