Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Organisational structure for future warfare - The end of the pyramid?

Organisational structure for future warfare - The end of the pyramid? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglund Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0543--SE)
Nyckelord Nätverksbaserat försvar, organisationsteori, ångest, network centric warfare, organisational theory, angst
Sammanfattning I denna rapport redovisas en kritisk granskning, gjord ur ett organisationsteoretiskt perspektiv, av aktuella visioner för det framtida försvarets organisation. Studien visar att det finns anledning för försvaret att utvecklas i riktning mot en mer nätverksbaserad organisation, men att det finns tre viktiga skäl som gör det svårt att helt överge maskinbyråkratins hierarkiska pyramid: o Kravet på extern (politisk) kontroll. o Behovet av att reducera dödsångesten. o Behovet av att agera snabbt i krislägen. En ytterligare slutsats är att en viss försiktighet bör tillämpas när organisationsidéer överförs från civila företag till militär verksamhet.
Abstract This study constitutes a critical review of some of the current visions of future military organisation, e.g. the concept of Network Centric Warfare, from a perspective based on organisational theory. The conclusions are that there is an increasing case for the adhocracy (network) organisational structure. However, there seems to be at least three compelling reasons preventing the military organisation from abandoning the pyramid of the machine bureaucracy structure: o The requirement for external control. o The need to reduce the angst of killing. o The need to quickly respond to contingencies. Another conclusion is that some caution should be exercised before transferring organisational concepts from the world of business enterprise to the military world.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182