Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från deltagande i seminariet "Implementing PtP Lessons Learned in Interoperability Education and Training" i Sofia, Bulgarien den 27-28 maj 2002.

Reserapport från deltagande i seminariet Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ranhagen Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0547--SE)
Nyckelord lessons learned, erfarenhetshantering, PfP, Bulgarien, marinen, navy, Bulgaria, Försvarsanalys, Bulgaria
Sammanfattning Seminariet initierades av det bulgariska försvarsdepartementet. Värd för seminariet var fakulteten för interoperabilitet vid den bulgariska försvarshögskolan (G.S. Rakovski Defence and Staff Collage). Målet med seminariet var att utbyta åsikter och erfarenheter samt utveckla en gemensam förståelse för vilka behov som ställs på ett internationellt lessons learned system inom ramen för NATO/PfP. Från Sverige deltog tre representanter från marinen och Swedint. Förutom Sverige fanns även Bulgarien, Rumänien och USA representerade. Både i marinen och vid utlandsstyrkan har det sedan ett antal år bedrivits en strukturerad erfarenhetshantering. Av denna anledning sågs seminariet som en möjlighet för att förkovra sig ytterligare i hur andra länder inom NATO/PfP ser på lessons learned, både avseende konkret processutformning och övergripande syfte. US Army, Center for Army Lessons Learned (CALL) presenterades utförligt. CALL skapades 1985 och är organiserad under amerikanska arméns "Dotrin and Training Command". En rad idéer på hur marinens och försvarsmakters LL processer ytterligare kan utvecklas genererades under seminariedagarna. Bland annat att tillföra LL systemet en mer aktiv insamlings- och implementeringsförmåga. Idéer kring hur en försvarsmaktsgemensam LL process skulle kunna se ut skapades också. Idéen bygger på en matrisstruktur med vertikala och diagonala processägare.
Abstract The initiator of seminar was the Bulgarian Department of Defence. Host was the faculty of interoperability in the G.S. Rakovski Defence and Staff Collage. The aim with the seminar was to exchange opinions and experience and to develop a common understanding about the requirements on a Lessons Learned system within the NATO/PfP community. Sweden participated with three persons from the Naval Command and the Swedint. Besides Sweden also Rumania, Bulgaria and the United States were represented. Since a couple of years ago both the Swedish Naval Forces and the Swedint have a structured process for experience gathering and dissemination. Because of this reason the seminar was considered to be a good place to further improve the knowledge of how other nations and organisations in NATO/PfP are doing this kind of business. The US Army´s Centre for Army Lessons Learned (CALL) was in detail described. CALL was created in 1985 and is today organised under the US Army Doctrine and Training Command. A lot of new ideas of how the Swedish Armed Forces Lessons Learned Process can be developed were generated during the seminar.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182