Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inventering av existerande datormodeller ochn datorverktyg inom MTK OA-grupp

Inventering av existerande datormodeller ochn datorverktyg inom MTK OA-grupp Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berg Anna-Lena, Ranhagen Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0549--SE)
Nyckelord MTK, OA, marinen, datormodell, datorverktyg, navy, computer model, computer tool, Försvarsanalys
Sammanfattning OPIL MTK OA (tidigare ML OA, MTC OA och MarinC OA) har genom årens lopp bidragit med ett omfattande operationsanalytiskt stöd till den marina taktikutvecklingen samt tillhörande modellbyggeri. En rad verktyg, modeller och metoder har tagits fram och nyttjats i såväl taktikutveckling och övningsanalys som i studier. Följande rapport utgör en bas där information om de flesta i OA-gruppen framtagna och använda modeller och verktyg finns beskrivna. Ett underliggande syfte med att inventera de befintliga modellerna och verktygen har varit att öka gruppmedlemmarnas kunskap i hur modeller och verktyg kan användas i problemlösandeprocessen. Arbetet med att se över och dokumentera inom projektet befintliga verktyg och modeller har pågått sedan hösten 2001. Ambitionen är att framöver, utifrån genomfört arbete, testa och utveckla existerande modeller och verktyg genom att applicera dem på reella exempelfall som t.ex. lägesbild eller TAS. Andra exempelfall kan också komma ifråga.
Abstract The Naval Command OR-group has over the years contributed with a extensive operational analytical support to the naval tactics development process. A number of tools, models and methods have been constructed and used. This report represent a foundation where information about most of the computer models and tools that have been used in the OR-group can be found. An underlying purpose with the work presented in this report have been to increase the group members knowledge in how different models and tools can be used in the problem solving process. The inventory of the existing computer models and tools where mainly done during the autumn 2001.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182