Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Shock wave loading of concrete grout using a plane wave generator.

Shock wave loading of concrete grout using a plane wave generator. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Unosson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0550--SE)
Nyckelord Stötvåg, tillståndsekvation, betongpasta, simulering, planvågsexperiment, shock wave, equation of state, concrete grout, simulation, palne wave experiments
Sammanfattning I rapporten presenteras en serie experiment i vilken cirkulära skivor av betongpasta belastas med plana stötvågor. Planvågsgenererande laddningar användes för att skapa belastningen och registrering av spanning och ankomsttid gjordes med kalibrerade piezoelektriska spänningsgivare (PVDF) och piezoelektriska pinnar. Finita elementanalyser användes för design av försöksuppställningen. Från de experimentella resultaten togs punkter på tillståndsekvationen fram genom impedansanpassning med Lexan. De registrerade amplituderna från PVDF-givarna var för låga på grund av kortslutning under stötvågens passage. Skivorna av betongpasta förvarades i vatten fram till försökens genomförande för att minimera risken för sprickor. Slutsatserna var att provningmetoden är lämplig för att ta fram punkter över 15 GPa på tillståndsekvationen.
Abstract In the report a series of experiments is presented where solid discs of concrete grout are loaded with plane shock waves. Plane wave generators with high explosives were used for the loading, and registration of stress and times of arrival were made using calibrated piezoelectric stress gauges (PVDF) and piezoelectric pins. Finite element analysis was used to design the experimental set-up. From the experimental results, points on the equation of state for the grout were derived through impedance matching with Lexan. The amplitudes from the gauges, representing the pressure level, were too low due to shortage of the gauges. The grout specimens had been kept in water prior to the experiments to minimize the risk of cracks. The conclusions were that the experimental technique used is suitable for deriving points on the equation of state at pressure levels above 15 GPa.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182