Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Derivation of equations used by the computer program SIGGE for calculating IR-intensity.

Derivation of equations used by the computer program SIGGE for calculating IR-intensity. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Marlene
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0553--SE)
Nyckelord IR-signatur, SIGGE, värmeöverföring via strålning, flamma, plym, motor, IR-signature, SIGGE, radiative heat transfer, flame, plume, engine
Sammanfattning För att kunna förutsäga IR-signaturen för t.ex. ett flygplan, måste värmestrålningen, i form av IR-strålning, från flygplanet beräknas. Den modulbaserade koden SIGGE, för beräkning av IR-signatur, är under utveckling. Koden använder sig av ett antal ekvationer för att beräkna IR-intensiteten. Den här rapporten beskriver härledningen av dessa ekvationer tillsammans med en kortfattad diskussion om värmeöverföring via strålning.
Abstract To be able to predict the IR-signature of an aircraft for example, the heat radiated, in form of IR-radiation, from the aircraft has to be calculated. The module based code SIGGE, for calculating the IR-signature, is under development. This code uses a number of equations to calculate the IR-intensity. This report describes how these equations are derived together with a brief discussion about radiative heat transfer.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182