Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En modell för prediktion av statiska elektriska signaturer.

En modell för prediktion av statiska elektriska signaturer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Claesson Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0561--SE)
Nyckelord Kontinuerlig källmodell, elektriska signaturer, Haarbas, trelagemodell, continuous source model, electric signatures, Haar base, three-layer model
Sammanfattning I vattenvolymen i en treskiktmodell ligger ett objekt som genererar ett elektriskt fält. Syntetiska data, som samlas in av sensorer placerade i vattenvolymen, används för att inverst bestämma den ytströmfördelning som genererar fältet. Föreliggande rapport beskriver implementeriingen av Haarbasen, som är en waveletbaserad följd av basfunktioner. Detta är en del av den modellutveckling som pågår vid FOI för kontinuerliga elektriska signaturmodeller. Vi visar på känsligheten för placeringen av sensorer vid inversion samt den ökande komplexiteten vid inversion med många utvecklingskoefficienter av Haarbasen.
Abstract In the water volume of a three-layer model, an object that generates an electric field is positioned. Synthetic data, measured by sensors positioned in the water volume, is used to determine the surface current distribution that generates the electric field. This report describes the implementation of the Haar base, which is a wavelet based set of base function. It is a part of the ongoing works at FOI to develope a continuous electric signature model. We show how the position of the sensors affects the inversion as well as how the complexity in the inversion increases when increasing the number of expansion coefficient in the Haar base.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182