Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparison between high level radiated susceptibility tests and coupling measurements.

Comparison between high level radiated susceptibility tests and coupling measurements. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Höijer Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 58
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0562--SE)
Nyckelord HPM, elektromagnetiska fält, direktivitet, antenner, tålighets provning, kopplingsmätningar, electro-magnetic fields, directivity, antennas, RS-test, coupling measurements
Sammanfattning Det är väl känt att Högeffektsmikrovågsstrålning (HPM) kan störa, och även förstöra modern elektronik. Under de senaste åren har bl.a. FOI visat att känsligheten hos modern elektronisk utrustning beror i betydande grad på i vilket riktning som objektet bestrålas. Dessa resultat härstammar från lågnivå-kopplingsmätningar. Skälet till att vi utfört kopplingsmätningar istället för högnivå RS-provning är mycket lägre effekter kan användas, vilket gör dessa mätningar mycket enklare att utföra. Målet är dock att göra en RS-provning, och vi har därför utfört en RS-provning och jämfört resultatet med resultaten från motsvarande kopplingsmätningar. Som provobjekt har vi använt en generisk robot (GENEC), som bestrålats från många riktningar i ett plan. RS-provningen utfördes på så sätt att vi kontrollerade vid vilken påstrålad intensitet som en digital elektronik inuti GENEC stördes. Denna rapport visar att detaljerna i den synbara direktiviteten skiljer sig mellan RS-prov och kopplingsmätningar, men typiska lobbredder och den maximala synbara direktiviteten är nästan identiska.
Abstract It is well known that High Power Microwaves (HPM) can disturb, and even destroy modern electronics. In the recent years, FOI and others have shown that the sensitivity of electronic equipments shows a substantial dependence on the irradiation direction of the object. These results stem from low level coupling measurements. The reason for doing a coupling measurement rather than a high level Radiated Susceptibility test (RS-test) is that much lower field intensities can be used and is therefore much easier to perform. However, the goal is to do a RS-test, and we have therefore performed a high level RS-test and compared the results to the results of coupling measurements. As test object we have used a generic missile (GENEC), which has been irradiated from many directions in one plane. The RS-test was performed by monitoring at which field strength a digital electronic inside GENEC failed to work properly. This report shows that the apparent directivity differs in details between the RS-tests and the coupling measurements, but typical lobe widths and the maximum apparent directivity are almost identical.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182