Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Konstruktionsrapport LORA.

Konstruktionsrapport LORA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Björn, Stenström Gunnar, Jonsson Tommy, Ulander Lars
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0565--SE)
Nyckelord LORA, VHF/UHF radar, UWB, SAR
Sammanfattning LORA (LOw frequency RAdar) är en generisk multimod radar som arbetar över frekvensområdet 235-800 MHz inom VHF/UHF-bandet. Systemet avses användas för en lång rad tillämpningar och experiment i såväl flygburna som markbaserade tillämpningar. Huvuduppgiften är att studera högupplösande SAR- och GMTI-moder (Ground Moving Target Indication) men systemet kommer även att användas för att utprova teknik och metoder för ytdistribuerad radar mot luftmål. Rapporten beskriver den tekniska implementeringen som bygger på samma grundtekniska lösningar som i FOIs framgångrika VHF-radarsystem CARABAS.
Abstract LORA (LOw frequency RAdar) is generic multimode radar operating over the frequency range 235 - 800 MHz in the VHF/UHF-band. The system is designed as a general experiment tool for a range of both airborne and ground based experiments. The main application is high resolution SAR- (Synthetic Aperture Radar) and GMTI- (Ground Moving Target Indication) modes in airborne configurations but the system can also be used to evaluate new methods in ground based low frequency radar. This report describes the technical implementation that is based on the same basic principals as in the successful CARABAS system previously designed and used by FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182