Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Division Systems Technology. Annual report 2001.

Division Systems Technology. Annual report 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Nils (red.), Norrbrand Eva (red.)
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0566--SE)
Nyckelord Systemteknik, autonoma system, flygsystem, systemmodellering, hydroakustik, marina sensorsystem, kärnvapenfrågor, årsrapport, systems technology, autonomous systems, systems modelling, underwater acoustics, naval sensor systems, nuclear weapon issues, annual report
Sammanfattning Årsrapporten för FOIs nya avdelning Systemteknik ger en allmän beskrivning av avdelningens vision, mål, organisation, personal och ekonomi. Avdelningens påverkan av sammanslagningen och integrationsprocessen (FOA-FFA) är också kommenterad. Den långsiktiga verksamheten, som den bedrivs inom de fem institutionerna är beskriven. Dessutom ges information om våra vetenskapliga och tekniska kompetenser och andra resurser i form av anläggningar och utrustningar. Därefter ges redovisningar från ett urval av de projekt som genomförts under budgetåret. Slutligen finns förteckningar av avdelningens publikationer.
Abstract Annual report of the new Division of FOI, Systems Technology for the Fiscal year 2001. An overall description of the Divisions mission, vision, organisation, personnel and economy is given. Comments are made on the influence of the merging process FOA-FOA. The long-term research activities performed by the five Departments are described. Information is also given regarding the Divisions scientific and technical competences as well as other resources like facilities and equipments. The outcomes from some of the projects performed during 2001 are given as examples of the Divisions activities. Finally the publications of the Division are listed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182