Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOX-7 Sönderfallsstudier: Del 1.

FOX-7 Sönderfallsstudier: Del 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bergman Helena, Wallin Sara, Östmark Henric
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0570--SE)
Nyckelord FOX-7, DSC, masspektrometri, sönderfallsstudier, FOX-7, DSC, mass spectrometry, descomposition studies
Sammanfattning FOX-7 är en substans som rönt stort intresse på grund av sin låga känslighet och relativt höga prestanda. I denna rapport presenteras den första delen av en sönderfallsstudie som påbörjats för att ge ett underlag för bedömningar av lämpliga applikationer för substansen. Undersökningarna kommer att kunna ge indata till framtida modeller samt ge värdefull infromation om möjligheten till lagring av substansen. I rapporten presenteras data från DSC och olika masspektroskopiska experiment.
Abstract FOX-7 is a substance that has met a lot of attention mainly due to its low sensitivity and its relatively high performance. In this report the results from the first part of the decomposition study is presented. The purpose of this investigation is to be able to give background for decissions about future applications for the substance. The investigations will also give input to new models and valuble information concerning long time storage of the substance. In the report results from DSC and various mass spectroscopical experiments are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182