Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Selektivt permeabla membran : en förstudie utförd vid DERA Porton Down, januari-april 2001 : arbetet samt allmänna intryck.

Selektivt permeabla membran : en förstudie utförd vid DERA Porton Down, januari-april 2001 : arbetet samt allmänna intryck. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Strömqvist Marianne
Ort: Umeå
Sidor: 18
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0571--SE)
Nyckelord Membran, permeation, senapsgas, membrane, permeation, mustard gas
Sammanfattning Membranteknik är ett möjligt alternativ att använda i skyddskläder. För att minska värmepåfrestningen hos bäraren är det önskvärt att hitta ett membran som släpper igenom vattenånga, men inte kemikalier. Våren 2001 genomfördes försök med tillverkning av membraner av diallyaminmonomerer vid DERA Porton Down. Membranerna provades mot permeation av vatten och senapsgas i syfte att undersöka hur diallylaminernas utseende påverkar permeabiliteten hos det färdiga membranet och för att undersöka om blandning av diallylaminer ger membraner med permeationsegenskaper som ligger mitt emellan egenskaperna hos membraner tillverkade av diallylaminerna var för sig.
Abstract Membrane technology is an alternative to be used in protective clothing. The goal is to reduce heat stress of the wearer by finding a membrane that let water vapour through, but not chemicals. During spring 2001 membranes were made at DERA Porton Down from diallylamine monomers. Five different monomers were used and the membranes were tested for permeation of water vapour and mustard gas. The aim was to see how the different structures of the diallylamines affect the permeation of the membranes and if it was possible to mix diallylmonomers and produce membranes with permeation characteristics inbetween the characteristics of the membranes made from the separate monomers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182