Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framställning av ETK-anpassade krut samt polymermatris för ADN-baserade krut.

Framställning av ETK-anpassade krut samt polymermatris för ADN-baserade krut. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bemm Elisabeth, Borong Marie, Wanhatalo Marita
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0572--SE)
Nyckelord ETK, krut, HMX, polyNIMMO, GAP, ringöppningspolymerisation, ammoniumdinitramid, progressiva krut, ETC, propellants, HMX, polyNIMMO, GAP, ring-opening polymerization, ammonium dinitramide, progressivity
Sammanfattning Rapporten beskriver arbete med framställning av ETK-anpassade krut, polymermatris för ADN-baserade krut samt snabbrinnande krut för användning som komponent i progressiva krut. I de ETK-anpassade kruten har HMX använts som oxidator och de energetiska polymererna GAP och polyNIMMO som bindemedel. 5 % kaliumnitrat har tillsatts för att öka den elektriska ledningsförmågan i flamman. Installerandet av en ny knåd har möjliggjort en ökning av fyllnadsgraden HMX från 55 till 65 %, vilket har gett ett krut med förbättrade egenskaper. Det är känt att ADN är inkompatibel med isocyanater som ingår i traditionella bindemedelssystem för framställning av kompositkrut. Termoplastiska elastomerer (TPE) har föreslagits som ett tänkbart alternativ. Försök har därför gjorts vid FOI med att framställa en energetisk TPE som är tänkt att användas tillsammans med ADN i kompositkrut. Synteser, analyser och karaktärisering av framställda energetiska termoplastiska elastomerer redovisas i rapporten.
Abstract Experiments have been performed with the aim to prepare propellants adapted for ETC, a polymeric matrix for ADN-based propellants and a propellant with a very high burn rate to be used as a component in progressively burning propellants. The propellants adapted for ETC are based on the energetic polymers GAP and polyNIMMO with HMX used as oxidiser. To increase the electric conductivity in the flame, 5 % potassium nitrate was added. Installation of new equipment for processing the casting have made possible an increase in percentage of HMX from 55 to 65 % in the compositions, which resulted in a propellant with improved properties. It is known that ADN is incompatible with isocyanates that is included in traditional binder systems for preparation of composite propellants. Thermoplastic elastomers (TPE) have been proposed as a conceivable alternative. Attempts have therefore been made on FOI of preparing an energetic TPE to be used together with ADN in composite propellants. Syntheses, analyses and characterizations of energetic thermoplastic elastomers prepared are reported on.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182