Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Improved infrared object signature calculations for SensorVision by the use of RadTherm.

Improved infrared object signature calculations for SensorVision by the use of RadTherm. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fäldt Daniel, Ohlsson Johan
Ort: Linköping
Sidor: 144
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0574--SE)
Nyckelord IR, SensorVision, RadTherm, signatur, temperatur, simulering, scen, IR, SensorVision, RadTherm, signature, temperature, simulation, scene
Sammanfattning På institutionen för IR-system vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) så används det kommersiella programmet SensorVisionTM från MultiGen-Paradigm Incorportated för simulering av IR-scener. Det är alltid önskvärt att öka noggrannheten i simuleringarna av IR-scenerna. RadThermTM, som är ett kommersiellt program från ThermoAnalytics Incorporated, är lämpligt för noggranna temperaturberäkningar av enskilda objekt. Jämfört med SensorVisionTM så är de två största fördelarna med RadThermTM dess förmåga att utföra värmeöverföringsberäkningar i tre dimensioner och möjligheten att inkludera interna värmekällor i ett objekt. Detta gör RadThermTM lämpligt för värmeöverföringsberäkningar på till exempel fordon. Det har undersökts vilka möjligheter som finns att importera temperaturer till SensorVisionTM samt vilka metoder som finns för att hämta utdata från RadThermTM. Ett program utvecklades i Visual C++ för att sätta temperaturer på enskilda objekt i realtid i SensorVisionTM genom att utnyttja data från en RadThermTM-simulering.
Abstract At the department of IR-systems at the Swedish Defence Research Agency (FOI) the commercial software SensorVisionTM from MultiGen-Paradigm Incorporated is used for simulations of IR scenes. It is always desirable to increase the accuracy in the IR scene simulations. RadThermTM is a commercial software from ThermoAnalytics Incorporated which is suitable for very thorough temperature calculations of single objects. The two main advantages with RadThermTM, as compared to SensorVisionTM, are its capability to perform heat transfer calculations in three dimensions and the possibility to include internal heat sources in an object. This makes it very suitable for thermal calculations on, for instance, vehicles. Possibilities to import temperatures to SensorVisionTM from an external source have been investigated and the different ways of retrieving output-data from RadThermTM evaluated. A program has been constructed in Visual C++ which uses data from a RadThermTM simulation to set temperatures on a single object in real-time in SensorVisionTM.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182