Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A new theoretical explanation of the penetration reduction for shaped charge jets beyond optimum stand-off.

A new theoretical explanation of the penetration reduction for shaped charge jets beyond optimum stand-off. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0578--SE)
Nyckelord Riktad sprängverkan, inträngning, genomträngning, matematisk modellering, sekundärsplitter, shaped charge jets, penetration, perforation, mathematical modelling, BAD (Behind armour Debris)
Sammanfattning Det är väl känt att det finns ett optimalavstånd för RSV-strålar. Den fysikaliska orsaken därtill diskuteras. Det föreslås att denna effekt beror på ökad generering av elastiska vågor i målet när RSV-strålen bryts upp från att vara en lång stav till en ström av korta partiklar. En följd av ovan nämnda resonemang är att fördelarna med att använda "segmenterade" projektiler i stället för motsvarande "hela" projektiler kan hävdas vara marginella vad beträffar inträngningsdjupet. Om effekten av segmenterade projektiler mäts i inträngningsvolym i stället för inträngningsdjup så har den hela projektilen befunnits vara bättre.
Abstract It is well known that there is an optimum stand-off distance for SC jets. The physical reason for the decrease of the penetration capacity for larger stand-off distances is discussed. It is suggested that this effect is due to an increased generation of elastic waves in the target when the SC jet is broken up from being a long rod to a stream of short particles. As a consequence of this reasoning the benefits of using "segmented" projectiles instead of the corresponding "parent" projectiles are claimed to be quite marginal as far as penetration depth is concerned. If the effect of segmented projectiles is measured in penetration volume instead of penetration depth, then the parent projectiles have been found to be better.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182