Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Initial numerical simulations of the flow in a closed electrothermal-chemical bomb.

Initial numerical simulations of the flow in a closed electrothermal-chemical bomb. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglund Magnus, Larsson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0580--SE)
Nyckelord Innerballistik, numerisk simulering, elektrotermisk-kemisk, ETC, interior ballistics, numerical simulation, electrothermal-chemical, ETC
Sammanfattning Inledande numeriska simuleringar av strömningen i en sluten elektrotermisk-kemisk bomb har genomförts. För enkelhets skull har alla elektriska urladdningsfenomen försummats i simuleringen; detta för att fastslå vissa strömningsegenskaper hos den förenklade konfigurationen och för att skapa en "snitslad bana" för vidare implementationsutveckling. En diskussion ges också om de nödvändiga modifieringar som behövs för att inkludera elektriska urladdningsfenomen.
Abstract In the present report initial numerical simulations of the flow in a closed electrothermal-chemical bomb has been conducted. For reasons of simplicity, all electrical discharge phenomena has been neglected in the simulations; with the aim of pinpointing various flow features of the simplified configuration and to build a "road map" for further implementation and development. A discussion of the modifications needed for the inclusion of electrical phenomena is also given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182