Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie VMS helikopter.

Förstudie VMS helikopter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglund Lars, Andersson Börje, Andersson Jan, Eneroth Anders, Olsson Gustaf, Stenumgaard Peter
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0582--SE)
Nyckelord helikopter, VMS, varning, motmedel, system, helicopter, EW suite, warning, countermeasure, system
Sammanfattning Rapporten redovisar de framtagna forskningsbehoven inom området VMS helikopter. Först belyses olika uppdragstyper för helikopter. Vidare beskrivs olika frågeställningar inom området VMS helikopter. Avslutningsvis redovisas forskningsbehoven som är: Framtagning av scenarier med övergripande värdering Uppgiftsanalys Crew Resource Management Möjliga kommunikationsmedel för VMS mellan helikoptrar Systemtilltro Simuleringsmiljö Signaturanpassning och VMS Signaturmätning, modellering och utvärdering Telekonflikt med avseende på VMS De ovanstående forskningsbehoven behöver inte ses som enskilda forskningsprojekt utan snarare som potentiella forskningsaktiviteter i ett eventuellt VMS Helikopter projekt. Rapporten kan med fördel användas som stöd vid eventuell projektberedning inom området VMS helikopter.
Abstract The report gives a number of areas where there is a need for research activities within the field of EW suite for helicopters. First a description is given for the different tasks helicopters are presumed to perform. Then a number of questions concerning EW suite for helicopter are given. Finally the research areas of intrest are given and they are: Generating scenarios and an overall evaluation Task analysis Crew resource Management Possible means of communication between helicopters for EW suite Trust Simulation environment Stealth and EW suite Measurement, modelling and evaluation of helicopter signatures Interoperability concerning EW suit The research areas listed above should not be considered as individual projects but should rather form a larger project in which a number of them will take part. The report can also serve as help when a project within the research area of EW suite for helicopter should be prepared.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182