Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detektion av explosivämnen.

Detektion av explosivämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kjellström Ann, Carlsson Håkan, Sarholm Lena, Holmgren Erik, Ericsson Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0585--SE)
Nyckelord Detektion, explosivämnen, landminor, detection, explosives, land mines
Sammanfattning Detektion av explosivämnen, som läcker ut från nedgrävda landminor och OXA genom kemiska metoder. Rapporten beskriver nyutvecklade upparbetnings- och analysmetoder för luft-, vatten- och jordprover som innehåller TNT och relaterade föreningar i mycket små koncentrationer.
Abstract Detection of explosives leaking out from buried land mines and UXO using Chemical methods. This report describes new developed methods for the extraction and analysis of air, water and soil samples, which contain TNT and related compounds in very small concentrations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182