Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Introduction to simulation of radiation from short spark gaps.

Introduction to simulation of radiation from short spark gaps. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0587--SE)
Sammanfattning Dagens militära och civila system blir allt mer beroende av elektroniska komponenter. Detta gäller i synnerhet utvecklingen av det nätverksbaserade försvaret (NBF). Ett kraftfullt vapen mot ett sådant system är HPM-vapen. Gnistgap är en komponent som ofta används i ett HPM-vapens pulsade kraftsystem. Denna rapport ger en inledande diskussion om hur strålningen från sådana gnistgap kan numeriskt simuleras. Modeller av gnistgap inkluderade i kretssimuleringsprogram är kraftfulla för beräkningen av strömmen genom gnistgapet när gnistgapet är en del av ett pulsat kraftsystem. När väl strömmen är funnen, kan den användas för strålningsberäkningar.
Abstract Contemporary military and civilian systems become increasingly dependent on electronic devices. This is in particular pertinent to the development of the NBF (Network based defence). One powerful weapon against such a system is HPM-weapon. One component often utilised in the pulsed power system of a HPM-weapon is the spark gap. This report outlines how one may simulate this radiation from a spark gap that is included in a pulsed-power conditioning system. Models of spark gaps incorporated in circuit simulation software are powerful in the simulation of the current passing through the spark gap when the spark gap forms a part of a pulsed power conditioning system. When this current is found, it can be used in radiation calculations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182