Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Styrning av samverkande robotar - Lägesrapport 2002-09-30.

Styrning av samverkande robotar - Lägesrapport 2002-09-30. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alvå Peter, Fokas Antonios, Hamberg Johan, Lennartsson Anders, Pelo Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0593--SE)
Sammanfattning Rapporten beskriver arbetsläget i projektet Styrning av samverkande robotar som ingår i FoT-området Vapen, Verkan och Skydd med Styrda vapen. En genomgång görs av innevarande års verksamhet beträffande Systemstudie för autonomt samverkande robotsystem. Styrlag för nära optimal målsökning och Utveckling av simuleringsmiljö för samverkande robotsystem. Rapporten innehåller också en sammanfattning av tidigare års verksamhet samt idéer om fortsatt arbete.
Abstract This is a status report for the project "Guidance of Collaborating Missile", focusing on Studies of collaborating missiles systems. Control law for near optimal target search and Development of a simulation model for collaborating missiles. Results from previous research and ideas of future work are also given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182