Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Parameterisering av fasviga system.

Parameterisering av fasviga system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bärnström Katarina
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0600--SE)
Nyckelord LMS, RLS, frekvenshopp, direktsekvens, linjär FM, LMS, RLS, frequency hopping, direct sequence, linear FM
Sammanfattning Denna rapport är en studie ämnad att ta fram och utvärdera algoritmer, lämpliga för FPGA-implementering, för att i realtid kunna skatta karakteristiska parametrar hos en bandspridd signal som är mottagen med mycket gott signaltillbrusförhållande. Resultatet är dels två alternativa frekvensskattare grundade på välkända adaptiva algoritmer, LMS och RLS, som har anpassats till hårdvarans förutsättningar och jämförts prestandamässigt map snabbhet. Resultaten visar att RLS-skattaren behåller ett prestandamässigt övertag över LMS-skattaren även efter att modifieringar genomförts för att eliminera beräkningstunga delar i iterationerna. Vidare har det visats att mönsterigenkänningsalgoritmen för att detektera binär spridningskod fungerar tillfredsställande och lämpar sig för realtidsapplikationen och att frekvensderivatan kan skattas genom en differentiering av frekvensskattningen.
Abstract This report is a study aimed at deriving and evaluating algorithms, suitable for implementation in an FPGA for realtime applications, to track fast frequency hopping and/or modulated signals with a high signal-to-noise ratio. Both Least Mean Square, LMS-, and Recursive Least Squares, RLS- type frequency estimators have been designed and evaluated . The results indicate that RLS-type estimators can compete successfully with LMS in fast tracking of frequency changes despite the use of necessary time saving approximations. The simulations also indicate that the suggested algorithms can detect 180 degrees phase shifts in the carrier frequency, thus revealing the binary spreading code, and that the frequency derivative can be estimated by differentiating the frequency estimate.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182