Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aeroynamics for loads and performance of wind turbines and propellers.

Aeroynamics for loads and performance of wind turbines and propellers. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Montgomerie Björn
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0604--SE)
Nyckelord wind, turbine, aerodynamics, stall, Himmelskamp
Sammanfattning Dokumentationen sammanfattar arbetet med att ta fram en metod för att konvertera tvådimensionella aerodynamiska "rådata" till användbara tredimensionella aerodynamiska data för tillämpning på horisontalaxlade vindturbiner. Arbetsnamnet för projektet har varit ADAM2. Projektet har stöttats av Statens Energimyndighet. Metodiken som presenteras här utgör en del av en helhet som även innefattar programmering av de aerodynamiska algoritmer som tagits fram. Avsikten är att tillämpa programmet på beräkningar som kan jämföras med mätdata. Därefter kan ett antal modellparametrar justeras så att metodiken bättre avspeglar naturens beteende.
Abstract This documentation summarizes a method for converting two-dimensional wing profile data to usable three-dimensional data to be applied to performance and load generation for horizontal axis wind turbines and propellers. The methods described are to be seen as preliminary in a larger context where several activities cooperate to yield reliable prediction of foremost stall controlled wind turbine loading. Complementary future activities, not included in his document, are further development of the methods presented here, computer programming, exercising the program against measured data and consequential model parameter adjustment and method modification.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182