Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Broadband electronically steerable array simulator BELSAS.

Broadband electronically steerable array simulator BELSAS. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmgren Terje, Ouacha Aziz, Alfredsson Mattias
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0607--SE)
Nyckelord bredband, array, simulering, broadband, array, simulation
Sammanfattning Denna rapport, och koden som beskrivs i den, skrevs som en del av projektet ESGAS, som finansieras av FMV programmet ÖSTEN. Aktiva fasstyrda arrayer har fått åtskillig uppmärksamhet för deras användbarhet inom system avsedda för både radar och telekrig (EW). I framtiden kommer en sådan array inte enbart behöva ett bredbandigt uppförande för aperturer, T/R moduler, strålningsformning och scannings enheter, utan också en modulär och rekonfigurabel arkitektur för att, omedelbart, rekonfigurera arrayen till den önskade funktionen samt andra parametrar så som effektivt utstrålad effekt och strålningsdiagram. En matlab 5.3 kod har tagits fram för att evaluera vissa egenskaper hos mikrovågskomponenter i matningen av en array. Koden och ideerna bakom beskrivs. Dessutom innehåller rapporten några observationer rörande (i) riktningen hos en mikrovågsstråle som styrs av diskreta tidskiftare och (ii) direktivitetssimuleringar av en array.
Abstract This report, and the code described within it, was written as a part of the project ESGAS, which is financed by the Swedish Defence Material Administration program ÖSTEN. Active phased array antennas are receiving a great deal of attention for their use in both radar and electronic warfare (EW) systems. In the future such an array does not only require a broadband behaviour in terms of apertures, T/R modules, beamforming and beamscanning, but also modular and reconfigurable architectures in order to, instantaneously, reconfigure the array to the required function(s) and other parameters such as effective radiated power (ERP) and beamshape. A matlab 5.3 code has been developed to evaluate some aspects of the performance of microwave components in the feed of an array. That code and the ideas behind it are described. Furthermore the report contains some considerations on (i) the direction of a microwave beam steered through discrete timeshifters and (ii) directivity simulations of an array.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182