Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effects of markedly increased intravascular pressure on the volume-flow characteristics in venous vessels of human limbs.

Effects of markedly increased intravascular pressure on the volume-flow characteristics in venous vessels of human limbs. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kölegård Roger, Eiken Ola
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0608--SE)
Nyckelord Arteriovenösa anastomoser, arteriovenös shuntning, distensionstryck, pulsativt venflöde, transmuralt tryck, arteriovenous anastomoses, arteriovenous shunting, distending pressure, pulsatile venous flow, transmural pressure
Sammanfattning Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av markant förhöjda intravaskulära tryck på blodflödeskarakteristika i armens och benens vener. Försökspersonen (fp) satt i tryckkammare med en arm utstucken genom ett hål i kammardörren (n=7) eller var placerad i liggande ställning inne i kammaren med ett ben utstucket till utsidan (n=15). Genom en höjning av kammartrycket ökades det transmurala trycket i den utstuckna extremiteten med maximalt 150 mmHg i armens kärl och med max 240 mmHg i benens kärl. Flödesprofil och kärldiameter registrerades med ultraljud/Doppler teknik i armkärlen såväl före som under blockerat handblodflöde (BBF). Antegrad, pulsatil, artärlik flödesprofil observerades vid höga distensionstryck i v. brachialis och v. radialis hos alla fp och i v. cephalica och v. tibialis posterior hos cirka 50% av fp. Hos fem av sju fp var blodflödet i brachialvenen pulsativt även under BBF. Höga distensionstryck orsakade således en antegrad pulsatil flödesprofil i samtliga vener. Fenomenet orsakas troligen av en massiv arteriovenös shuntning via arteriovenösa anastomoser (AVAs). En pulsatil flödesprofil observerades i v. brachialis även vid blockerat blodflöde genom handen vilket kan tala för att AVAs existerar inte bara i handen utan även i underarmen.
Abstract The purpose was to study the effects of markedly increased local intravascular pressures on the flow characteristics in human limb veins. The subject was either seated inside a pressure chamber with one arm slipped through a hole in the chamber door (n=7) or positioned supine with a lower leg protruding to the outside (n=15). By increasing chamber pressure, transmural pressure in the vessels of the test limb was increased up to +150 mmHg for the arm and +240 mmHg for the leg. Flow profile and vessel diameter were measured with ultrasonographic/ Doppler techniques. The arm vessels were studied before and during blocking of the blood flow through the hand (BBF). Antegrade, pulsatile, arterial like flow profiles were observed at high distending pressures in the brachial and radial veins in all subjects and in ~50% of the subjects in the cephalic and posterior tibial veins. In five of seven subjects blood flow in the brachial vein remained pulsatile even during BBF. That pulsatile volume-flow characteristics was observed in all veins may suggest that markedly elevated intravascular pressures, induce considerable arteriovenous shunting, presumably via arteriovenous anastomoses (AVAs). That a pulsatile venous flow was present in the brachial vein also during BBF may suggest that significant AVAs exist not only in the hand but also in the forearm.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182