Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metod för mätning av flamfrontshastighet.

Metod för mätning av flamfrontshastighet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Ulrika
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0612--SE)
Nyckelord Pulsdetonationsmotor, tändstift, LabVIEW, pulse detonation engine, spark plugs, LabVIEW
Sammanfattning För att verifiera att detonation sker i en pulsdetonationsmotor har tidigare tryckgivare använts, men eftersom dessa lätt förstörs och är relativt dyra har en alternativ metod undersökts. I denna metod används tändstift. Förbränningsvågens utbredning mäts genom att detektera på förändringen i ledningsförmåga mellan tändstiftselektroderna då vågen passerar. Tidsintervallet mellan signalerna från flera efter varandra placerade tändstift med kända avstånd, mäts. Resultatet från dessa mätningar jämförs sedan med resultatet då tryckgivare används. Att använda tändstift i ställer för tryckgivare är en lika god, och billigare, metod för verifikation av detonationsvågor. Skillnaden blir att vid användning av tändstift så registreras förbränningsvågen och vid användning av tryckgivare tryckvågen.
Abstract To verify that a detonation occurs in a pulse detonation engine, pressure sensors have been used to measure the flame propagation velocity. However, pressure sensors are easily destroyed and quite expensive. An alternative method has therefore been examined in this project where the propagation of the flame is measured by detecting the time when the conductivity between the spark plug electrodes changes. The velocity is decided by the time intervals between the signals from several spark plugs, at known distances, placed after one another. The results are compared with the results from measurements using pressure sensors. The use of spark plugs instead of pressure sensors to verify detonations showed to be an equally good as well as cheaper alternative. The difference from pressure sensors is that spark plugs record the combustion wave instead of the pressure wave.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182