Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förslag på infrastruktur för FLSC.

Förslag på infrastruktur för FLSC. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Waller Björn
Ort: Stockholm
Sidor: 151
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0613--SE)
Nyckelord Distribuerad simulering, RTI, HLA, distributed simulation, RTI benchmark studies, HLA
Sammanfattning Rapporten redogör för ett förslag på ny infrastruktur för FLSC:s simulator. Förslaget går ut på att nuvarande kommunikationsprotokoll byts ut mot HLA och att dagens moduler byggs om till HLA-federater.
Abstract This report describes a proposal for new infrastructure at the simulator of the Swedish Air Force Air Combat Simulation Centre. The proposal suggests that the communication protocol used today is replaced by a HLA infrastructure and that the current simulation modules are converted into HLA federates.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182