Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MILO - litteraturöversikt med inledande analys.

MILO - litteraturöversikt med inledande analys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Appelgren Patrik, Nyholm Sten E, Larsson Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0623--SE)
Sammanfattning Denna rapport ger en översikt över magnetiskt isolerade linjära oscillatorer (MILO, Magnetically Insulated Transmission Line Oscillator). Med hjälp av analytiska uttryck har prestandan hos denna mikrovågskälla såsom strålkälla för HPM-tillämpningar studerats.
Abstract This report contains a survey of Magnetically Insulated Transmission Line Oscillators (MILOs). Using analytical expressions, the performance of this microwave radiation source as a device in HPM-applications has been studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182