Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CMMS - Konceptuella modeller av militära operationer.

CMMS - Konceptuella modeller av militära operationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mojtahed Vahid, Garcia Lozano Marianela, Ulriksson Jenny, Holm Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0629--SE)
Nyckelord Modellering och simulering, återanvändning, samverkan, konceptuella modeller av militära operationer, CMMS, HLA, modeling and simulation, reuse, interoperability, Conceptual Models of Mission Space, CMMS, HLA
Sammanfattning För att underlätta och befrämja utveckling och återanvändbarhet av, samt samverkan mellan simuleringsmodeller har det amerikanska försvarets organisation för modellering och simulering (US DMSO) presenterat konceptet CMMS, "Conceptual Models of Mission Space". Konceptet uppfattas som en av de viktigaste komponenterna för genomförandet av det ramverk för M&S som är framtaget av det amerikanska försvaret, DoD´s M&S Master Plan. CMMS kan sägas vara den första abstraktionen av militära operationer. Det är en implementationsoberoende beskrivning av de ingående objekten i verkliga militära processer och operationer samt deras handlingar och egenskaper. En förstudie av CMMS-konceptet genomfördes under 2001 på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Fokus för studien låg på att undersöka konceptet och att finna de centrala komponenterna i det. En uppföljningsstudie startades hösten 2002, där en av de första aktiviteterna har varit att uppdatera och komplettera förra årets arbete, med denna rapport som resultat. Våra studier hittills visar på konceptets fördelar och dess nytta för det svenska försvaret.
Abstract The CMMS concept, Conceptual Models of Mission Space, has been presented by the US DMSO as a way to facilitate the development, and enhance the reuse and interoperability of simulation models. CMMS is one of the major components for implementing the DoD´s M&S Master Plan. CMMS is the first abstraction of real-world military operations. That is, an implementation-independent description real world processes, entities, environmental factors, and associated relationships and interactions constituting a particular set of missions, operations or tasks. A feasibility study of CMMS has been performed at the Swedish Defence Research Agency (FOI) in 2001. Focus was placed on studying the concept of CMMS and identifying the central components in it. A follow-up study has been made during the autumn 2002 supplementing and updating the results from the previous study. This report presents the results from the studies mentioned above. Our studies have so far indicated that the CMMS concept would bring great advantages if adopted by the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182