Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Indikeringssystem för C i mark och N/C i luft : prototyp integrerad för PATRIA XA203S.

Indikeringssystem för C i mark och N/C i luft : prototyp integrerad för PATRIA XA203S. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Tage, Brännström Stellan, Larsson Hans-Göran, Nyholm Sune
Ort: Umeå
Sidor: 53
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0630--SE)
Nyckelord GARDS, indikering, AP2C, RAID, PC-Dart, PATRIA, UDR-13A
Sammanfattning På uppdrag av Försvarets materielverk (FMV) har FOI fått i uppgift att ta fram två prototypexemplar av indikeringssystem, integrerat för Patria X202-203. Denna rapport är en beskrivning av indikeringssystemet och innehåller bl a systemets konstruktion, funktion, monteringsanvisningar samt hur enklare fel kan hittas och åtgärdas.
Abstract On behalf of the Swedish Defence Materiel Administration (FMV), FOI has been given the task of designing two prototypes of a detection system integrated for patria X202-203. This report includes information about the construction, function and mounting instructions of the system. It also describes fault-localizing and how to take care of the faults.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182